KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                 Filipian 1:21

   dzieci poznają Jezusa  

 

 

 

 

 

 

czas razem

 

razem uwielbiamy Boga 

 

  wspólny czas z Bogiem   

 

 

KAZANIA

WYDARZENIA

FILMY