Kiedy Jezus  Kościół to ludzie tworzący wspólnotę. Fundamentem naszej jest na łasce i miłości Boga do nas. Miłość tę Bóg wyraził w pełni poprzez śmierć swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Bóg poprzez swoje Słowo przemawia do nas dzisiaj i mówi, w jaki sposób żyć. To Jego miłość do nas i chęć poznania Go powoduje, że pragniemy się spotykać i chwalić Boga w taki właśnie sposób, w Duchu i w prawdzie.

W naszej wspólnocie nie spotkasz stereotypowego myślenia, że Kościół to budynek, lecz jest to biblijny model kościoła, który wskazuje na wspólnotę ludzi chwalących swoim życiem Pana Jezusa Chrystusa, który ich wyrwał z mocy grzechu. Z kazalnicy nie usłyszysz politycznych przemówień ani własnych przekonań duchownego, lecz budujące Ciebie i Twoją rodzinę, żywe Boże Słowo. Wszystko to czynimy przy współudziale modlitwy i śpiewu.... c.d. na www.kchb.org.pl