FAMILY ENGLISH CAMP 

KUDOWA ZDRÓJ

Każdy, niezależnie od wieku i umiejętności może rozwijać umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Family English Camp to więcej niż nauka angielskiego, to czas wypełniony aktywnościami i budowaniem relacji z ludźmi i Bogiem. 

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW