KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                  Filipian 1:21

MŁODZIEŻ

NABOŻEŃSTWO

SPOTKAJ  SIĘ  Z  NAMI

KAZANIA

UWIELBIENIE 

        WSPÓLNOTA                              SŁOWO                                       SŁUŻBA

HOSPICJUM

STUDIUM BIBLIJNE

NABOŻEŃSTWO  ONLINE    15. 11. 2020

NABOŻEŃSTWO  ONLINE    22. 11. 2020

SPOTKANIA ONLINE

        NOWY VIDEO ALBUM 

        KONTAKT

CZAS i MIEJSCE NABOŻEŃSTWA 

NABOŻEŃSTWO  ONLINE    29. 11. 2020

NABOŻEŃSTWO  ONLINE   06. 12. 2020

NABOŻEŃSTWO  ONLINE   10. 01. 2021

Kościół Chrześcijan Baptystów

w Głogowie

 ul. Chopina 55 

 67-200 Głogów

 

                      NIEDZIELA 10:30

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ONLINE

Konto Bankowe:

Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie

BZ WBK 70 1090 2112 0000 0001 0989 5132

NIP: 6931848540

REGON: 390498667

link

na spotkanie

Zapraszamy na krótki wykład na temat Ewangelii Mateusza pierwsze cztery rozdziały (Mt 1-4). Podczas wykładu dowiesz się dlaczego Mateusz był tak zafascynowany narodzinami Jezusa. Dowiesz się też dlaczego Jezus został ochrzczony i dlaczego był kuszony przez diabła na pustyni. ZAPRASZAMY!!!!

 

 

 

Pastor dr Zbigniew  Wierzchowski

zbigniew.wierzchowski@gmail.com

Pastor Tomek Terefenko       tereftom@gmail.com

CZWARTEK  19:15