dzieci poznają Jezusa  

 

 

 

 

 

 

czas razem

 

razem uwielbiamy Boga 

 

wspólny czas

z Bogiem   

 

 

MŁODZIEŻ

NABOŻEŃSTWO

SPOTKAJ  SIĘ  Z  NAMI

 

 

CZAS i MIEJSCE NABOŻEŃSTWA

 

NIEDZIELA   10:30

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

 

Adres:

Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie

ul. Chopina 55 

67-200 Głogów

 

informacje:

Kontakt

    Pastor Zbigniew Wierzchowski

                    zbigniew.wierzchowski@gmail.com

 

    Pastor Tomek Terefenko

                    tereftom@gmail.com

     

NIP: 6931848540

REGON: 390498667

 

Konto Bankowe:

Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie

BZ WBK 70 1090 2112 0000 0001 0989 5132

KAWIARNIA

KAZANIA

MUZYKA

      AKTUALNOŚCI                       WYDARZENIA                            KONCERTY 

HOSPICJUM

STUDIUM BIBLIJNE

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     Filipian 1:21