KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                 Filipian 1:21

 PORANNE ŚNIADANIE

z rektorem Seminarium WBST Włodkiem Tasakiem

WIECZÓR POEZJI

NABOŻEŃSTWO WIELKANOCNE