KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                 Filipian 1:21

 PORANNE ŚNIADANIE

z rektorem Seminarium WBST Włodkiem Tasakiem

WIECZÓR POEZJI

NABOŻEŃSTWO WIELKANOCNE

CHRZEST 2019

KONCERT ŚWIĄTECZNY 2019

KOŚCIÓŁ W CZASIE PANDEMII 

CHRZEST 2020 

POWRÓT DO KOŚCIOŁA

POWRÓT DO KOŚCIOŁA

WIECZÓR POEZJI

NABOŻEŃSTWO WIELKANOCNE