KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                 Filipian 1:21

KAZANIA  

II LIST DO KORYNTIAN 1:3-10
Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

BÓG WSZELKIEJ POCIECHY

Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

CZY MY SIĘ NAPRAWDĘ ZNAMY? 

List do Filipian 4
Pastor Tomasz Terefeko

O CZYM MYŚLISZ? 

Ewangelia Jana 11:1-11
Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

KIEDY BÓG SPÓŹNIA SIĘ

List do Kolosan 3:12
Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

WDZIĘCZNOŚĆ KLUCZ ŻYCIA

WDZIĘCZNOŚĆ KLUCZ ŻYCIA