WDZIĘCZNOŚĆ KLUCZ ŻYCIA

List do Kolosan 3:12

Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

KIEDY BÓG SPÓŹNIA SIĘ

Ewangelia Jana 11:1-11

Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

O CZYM MYŚLISZ? 

List do Filipian 4

Pastor Tomasz Terefeko

CZY MY SIĘ NAPRAWDĘ ZNAMY? 

Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

BÓG WSZELKIEJ POCIECHY

II LIST DO KORYNTIAN 1:3-10

Pastor dr Zbigniew Wierzchowski

KAZANIA  

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW