ul. Chopina 55
67-200
Głogów, Polska

NIP  6931848540
REGON 390498667

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW 
w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW