ul. Chopina 55

67-200
Głogów, Polska

NIP  6931848540

REGON 390498667

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW