O  NAS

     Nasz Kościół - tworzą ludzie,  wierzący w żywego Boga, którzy doświadczyli  realnej, przemiany życia przez Jezusa Chrystusa.  

Kościół nie jest instytucją lub jak często mylnie utożsamiany z budynkiem.  

 

      W myśl tego wyznajemy, że  tylko Jezus Chrystus jest   Głową Ciała - swojego Kościoła. (List do Kolosan 1:18) Wierzymy że jedynym fundamentem relacji  z Bogiem jest wiara czynna  w miłości.

Czerpiemy przykład z miłości jaką Bóg wyraził do ludzi, w pełni poprzez śmierć swojego Syna, Jezusa Chrystusa.  W

 

    Wierzymy, że Bóg nadal  przemawia do nas dzisiaj przez swoje Słowo i mówi, w jaki sposób powinniśmy żyć.

Wierzymy w nowonarodzenie duchowe  czyli przyjęcie Ducha Świętego jako daru od Boga, daru wiecznego życia i mocy w życiu doczesnym.  (Ew.Jana 3)

   To Jego miłość do nas i chęć poznania Go powoduje, że pragniemy się spotykać i chwalić Boga w taki właśnie sposób, w Duchu i w prawdzie.

 

 Zapraszam Cię na niesamowitą wędrówkę z Jezusem, żywym Bogiem, Panem i Zbawiecielem

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW