KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                  Filipian 1:21

Naszą wspólnotę nazywamy kościołem - tworzą ją ludzie, którzy doświadczyli  realnej, przemiany życia przez Jezusa Chrystusa.    

Wyznajemy, w myśl tego, co napisał Apostoł Paweł, tylko Jezus Chrystus jest   Głową Ciała - Kościoła. (List do Kolosan 1:18) Wierzymy że najlepszym  fundamentem relacji jest łaska  i miłości Boga. Dlatego  czerpiemy przykład z miłości jaką Bóg wyraził do ludzi, w pełni poprzez śmierć swojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Wierzymy, że Bóg nadal  przemawia do nas dzisiaj przez swoje Słowo i mówi, w jaki sposób powinniśmy żyć.

To Jego miłość do nas i chęć poznania Go powoduje, że pragniemy się spotykać i chwalić Boga w taki właśnie sposób, w Duchu i w prawdzie.

 

Zapraszamy Cię abyś dołączył do naszej wspólnoty by razem doświadczać życia w relacji z Bogiem i innymi. 

O  NAS