OFERTA

WAKACYJNA

2023

         LATO - NIEUSTRASZENI 2022

Od 20 lat organizujemy obozy, których celem jest przygotowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży opartego o wartości chrześcijańskie.

 

Nasze obozy przyjmują charakter skautowski, tzn. że przygotowując ich program staramy się uwzględniać w nim elementy radzenia sobie w przyrodzie (spanie w hamakach, przygotowanie ogniska, czy organizację wędrówek).

 

Plan naszych obozów wypełniony jest po brzegi. Zapewniając jednak różnego rodzaju atrakcję jesteśmy przede wszystkim świadomi tego, że dzieci najlepiej spędzają czas wtedy, kiedy mają dobrych i oddanych im opiekunów. Dlatego też od lat dokładamy starań aby nasi opiekunowie byli odpowiednio wykwalifikowani i by z pasją podchodzili do swoich obowiązków.

 

Jesteśmy przekonani, że wartości chrześcijańskie wynikające z treści Pisma Świętego są doskonałą podstawą do spełnionego i przepełnionego troską o drugiego człowieka życia opartego na więzi z Jezusem Chrystusem. Dlatego też na naszych obozach rozmawiamy z dziećmi o Bogu.

 

więcej na stronie obozu

www.nieustraszeni.net 

 

 

FAMILY ENGLISH CAMP

 

Rodzinne Obozy Językowe prowadzone są od 2001 roku.

Pierwszy camp odbył się w Wiśle nastepnie w Karpaczu, Szklarskej Porębie i ostatnie pięć lat w Hotelu Kudowa w Kudowie Zdrój. Zaczynaliśmy

Każdy, niezależnie od wieku i umiejętności może rozwijać umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Family English Camp to więcej niż nauka angielskiego, to czas wypełniony aktywnościami i budowaniem relacji z ludźmi i Bogiem

więcej na stronie obozu

www.familyenglishcamp.pl

 

 

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW