NOWOŚĆ

VIDEO ALBUM I

DO POBRANIA

VIDEO ALBUM II

Tylko On 

Jezusa Krew

W obecności

Temu chwała

Jak to jest? WHO AM I

Któż jest tym Królem Chwały 

O Chwalmy Go   (O praise the name)

Nazwałeś mnie dzieckiem swym

Chrystus wystarczy mi (CHRIST IS ENOUGH)

Credo

Chcemy Ciebie wielbić

Taki jesteś Ty    WAYMAKER

Uwielbiamy Cię

Nadzieję znalazłem

Drzewo

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW