KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                 Filipian 1:21
Drzewo
Nadzieję znalazłem
Uwielbiamy Cię
Taki jesteś Ty    WAYMAKER
Chcemy Ciebie wielbić
Credo
Chrystus wystarczy mi (CHRIST IS ENOUGH)
Nazwałeś mnie dzieckiem swym
O Chwalmy Go   (O praise the name)
Któż jest tym Królem Chwały 
Jak to jest? WHO AM I
Temu chwała
W obecności
Jezusa Krew
Tylko On 
VIDEO ALBUM II
DO POBRANIA
VIDEO ALBUM I
NOWOŚĆ