KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW 

w Głogowie

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                                                                  Filipian 1:21
Jak to jest (Who am I)
Każdy wschód słońca
Jeszcze raz
Drzewo
Nadzieję znalazłem
Uwielbiamy Cię
Taki jesteś Ty    WAYMAKER
Chcemy Ciebie wielbić
Credo
Chrystus wystarczy mi (CHRIST IS ENOUGH)
Nazwałeś mnie dzieckiem swym
O Chwalmy Go   (O praise the name)
Któż jest tym Królem Chwały 
Jak to jest? WHO AM I
Temu chwała
W obecności
Jezusa Krew
Tylko On 
VIDEO ALBUM II
VIDEO ALBUM I