NOWOŚĆ
VIDEO ALBUM I
DO POBRANIA
VIDEO ALBUM II
Tylko On 
Jezusa Krew
W obecności
Temu chwała
Jak to jest? WHO AM I
Któż jest tym Królem Chwały 
O Chwalmy Go   (O praise the name)
Nazwałeś mnie dzieckiem swym
Chrystus wystarczy mi (CHRIST IS ENOUGH)
Credo
Chcemy Ciebie wielbić
Taki jesteś Ty    WAYMAKER
Uwielbiamy Cię
Nadzieję znalazłem
Drzewo
Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW