MATERAŁY DO STUDIOWANIA BOŻEGO SŁOWA 

 

 

Efezjan Efezjan 2:19 - 22

 

(19) Tak więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga. 

(20) Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 

(21) W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. 

(22) W Nim także wy wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu.

 

 

Wielki Chiński Mur to dzieło ludzkiej potęgi i słabości.

Każdy kamień reprezentuje człowieka, który zginęło przy jego budowie.

Jest to jedyna rzecz, którą widać z kosmosu. Ludzie lubują się w budowaniu murów.

Mury separują ludzi. Jezus Chrystus przyszedł na świat aby mury, które odseparowują ludzi od Boga – burzyć.

 

Każdy z nas potrzebuje pojednania z Bogiem oraz pojednania z ludźmi.

Każdy z nas buduje mury, aby się odseparować od innych.

Przykładem takiego muru może być rasizm.

Nie lubi tych którzy są inni - żydzi a poganie.

Mury Dyskryminacji. Między kobietą a mężczyzną - mężem a żoną. Choć jesteśmy inni nie musimy otaczać się murami dyskryminacji.

Mur religijność.

W imię religii ludzie zabijanie. W imię swojej „wiary” zamykamy się w własnych kościołach.  Mury denominacji.

Kiedy pójdziesz do nieba i Bóg zapyta cię dlaczego mam cię wpuścić do mojego nieba Proszę nie mów dlatego że jestem baptystą. Nie będzie baptystów w niebie, katolików, zielonoświątkowców, luteran będą chrześcijanie ale nowonarodzeni ludzi w których sercu Bóg zburzył mur nie zgody.

Wybudowana świątynia za czasów Jezusa miała wypisane napisy na murach. Mówiły, że jeśli nie jesteś Żydem nie możesz iść dalej gdyż zostaniesz pozbawiony życia.

Tuż za nim kolejny napisy jeśli nie jesteś mężczyzną nie możesz przejść dalej.

Tak samo jeśli nie jesteś kapłanem nie możesz przejść dalej.

Mury: rasowe, płciowe, religijne.

 

Pycha - początkiem dyskryminacji.

Zakażdym razem kiedy patrzysz na kogoś z góry. Z powodu jego twarzy, rasy, lub pozycji jaką zajmują mówisz: Jestem lepszy niż ty.

Pycha przychodzi przed upadkiem.

Są tacy którzy kochają wszystkich ludzi. Są jednak tacy którzy uważają że się tacy urodzili.

 

Arystoteles i jego pogląd na układ słoneczny - ziemia w centrum

                                               Galileusz - ziemia częścią

Galileusz - aresztowany, za to popatrz przez teleskop, jedak nikt z tych ludzi nie chciał zobaczyć.

Osądzanie i pycha. Sąd za nim kogoś poznasz. Grzech.

 

To może spowodować:

brak prawdziwej społeczności z innymi wierzącymi.

brat w Chrystusie,

oddala nasz też od misji, kiedy zaczynamy osądzać innych.

Piotr i zwierzęta nieczyste. Korneliusz nie mogę przejść tych drzwi. Nie jest zgodne z Prawem aby wejść do pogan. Nie ma tego w Prawie ale w tradycji ustnej.

 

Zburz mur.Jak to zrobić

Krzyż Chrystusa powoduje że jesteśmy jedno.

Wieża Babel. Nie możecie być bogami i Bóg zsyła zamieszanie. Ale w Chrystusie Bóg doprowadza do jedności.

 

Galacjan 3:21 - jedno w Chrystusie.

Nie ma miejsca na lepszych gorszych z powodu skóry lub płci.

Pod krzyżem nie ma więlszych lub mniejszych. Zburz mur.

Miłość Boga powoduje że chcesz kochać innych. To wałśnie ten mur

Jeżeli ten mur został zburzony nie stawiaj żadnych murów między ludźmi - murów horyzontalnych.

 

Jana 4:11-12

Bóg kocha cię i jeśli kochasz brata i siostrę pokazuje to miłość.

Mury naokoło twojego domu. Kiedy miałeś kogoś obcego w twoim domu.

Czy jesteś jakiś mury który nie runął w twoim życiu.

Boże pokaż nam czy w naszym życiu nie ma czegoś co przeszkadza nam i stanowi muru.

Konstrucje, budowy wokół nas.

Tablica informacyjna. Każdy z nas powinien mieć taką tablicę gdzie napisane

Przepraszamy za uchybienia. Budynek w konsrukcjyji. Bóg

 

Bóg buduje kościół.

Ludzie niektórzy mówią. Kocham Jezusa ale nie przejmuję się kościołem.

To tak jak powiedzieć uwielbiam pływać ale nie lubię wody.

Kościół kościoła nawet jeśli nie jest perfekcyjny jest pod ciągłym nadzorem i budowaniem przed samego Boga.

Trzy obrazy kościoła

Pierwszy - Ciało

Chrystus jest głową tego ciała. ja i ty jesteśmy członkami tego ciała. Jesteś może ręką, ustami, lub mały palcem u nogi ale jesteś istotny w tym ciele.

Drugi obraz to: oblubienica

Jezus jest oblubieńcem. Pewnego dnia wróci aby zabrać swoją oblubienice.

 

Trzeci : Budynek, dom

NT - nie konstrukcja materiały, ale my.

Nie budynek ale ludzie.

 

19 - współobywatele

20 - 22- terminy, budowlane.

 

Fundamenty - każdy budynek potrzebuje dobre fundamenty.

Kto jest naszym fundamentem - Jezus - I Kor.3:11

Ef. 2:20

Co to znaczy?

Fundamentalna prawda. Są różne denominacje ale różnice w nich ni dotykają fundamentu na którym są zbudowne.

Drugie przyjście Chrystusa. Wierzę że Jezus przyjdzie i pochwyci kościół. Ale są chrześcijanie którzy tak nie sądzą.

Ale ja potrafię z nimi spotkać i uwielbiać Boga.

 

Ale kiedy fundament jest innym nie ma kompromisu. Jezus

Kim jest osoba Jezusa.

Bóg w ciele

Urodzony z dziewicy

Jego życie było bez grzechu.

Umarł w zastępswie z nas

Pogrzebany

W ciele zmartwychwstał

I przyjdzie w widoczny wszystkim

 

To jest to w co wierzę i na tym fundameńcie mogę uwielbiać Boga z innymi.

Są ludzie którzy uważają siebie ze kościół ale fundament jest nie ten.

 

II Jana 10

Rozmawiać i dyskutować.

To nie czas. Nie musisz być

 

Czy oni wierzą że Jezus jest Bogiem w ciele.

 

Nie jest tylko fundamentem prawdy ale i  wzmocnienia

Łukasza 6

Dwie grupy. Głupcy budują na piasku. Dom co symbolizuje życie.

Dom na skale.

Nie powiedział jeśli ale kiedy sztorm przyjdzie.

 

Na czym zbudowłeś swoje życie. Na pieniądzach, swoich osiągnięciach w pracy, kontaktach, znajmościach.

Wiele trudności które przyjdą w życiu będę zabierać ci radość ze Zbawienia.

Ale jeśli twoje życie jest oparte na fundamencie którym jest Chrystus. To nie ma siły która mogła by przełamać twoje życie.

Jezus jest naszym fundamentem.

 

2. Szkielet - Budynku po fundameńcie

kamień węgielny - Jezus

I Pt:2:1-10

Bóg Jezus - fundamet

Kamien węgielny - Jezus pierwszy kamień który daje początek i kierunek całego budynku.

On daje nam kierunek , cel naszego życia.

 

Historia z życia Żydów

Salomon, świątynia bez hałasu cięte kamienie

Wysyłane do świątyni przez tych którzy te kamienie wykuwali kilometry od Jerozolimy.

Dziwny kamień.  Odrzucony z powodu tego że był inny niż wszystkie.

Mury gotowy ale gdzie kamień węgielny. Dałem rozkaz wykonać kamień węgielny, gdzie on jest?

To właśnie ten odrzucony był tym kamieniem węgielnym,

 

Tak samo dzisiaj ludzie odrzucają Jezusa który daje kierunek naszemu życiu i cel.

 

3. Jesteśmy żywymi kamieniami.

Pomyślmy o kamieniach.

O tych domach które były budowane w kamieniu.

Jeden z jednej strony uszczerbiony, lub inaczej przycięty drugi może to wypełnić i Bóg używa zaprawy Ducha Świętego aby nas razem połączyć.

Kamienie nie jeden. Potrzebujemy siebie nawzajem.

Bóg jak artysta szlifuje lub obtłukuje kamienie w dowolne kształty. I układa je w swój kościół

 

Funkcja budynku.

1. Uczymy się o funkcji tego budynku

Wzrastający budynek.

Inaczej niż jest to z naszymi domami. Dlaczego nasz do nie wzrasta jest martwy ale dom boży wzrasta. Obraz kościoła

Jak wzrasta. Ilościowo. Nowi ludzie.

Inna droga. Duchowo. Skała ale kamienie w kościele mogą wzrastać.

Wzrastaj w poznaniu i łasce.

Czy wzrastasz? Czy jesteś większym kamieniem niż byłeś tydzień temu?

Duchowy progres. Czy jesteś bliżej Chrystus?

Czy masz ochotę przyprowadzać innych do Chrystusa?

2. Bogiem wypełniony budynek v22

Bóg nie mieszka w tym budynku ale w tym budynku.

2 lub 3 - spotyka się w tym miejscu.

Indywidualnie - nasze ciało to świątynia.

Ludzie którzy myślę chodzić do kościoła, komunię, pieniądze dawać to kościół

 

Obj. 3:20 - stoję i pukam i ktokolwiek otworzy wejdę .

Nie ma klamki na zewnątrz.

Jezus nie będzie forsował drzwi.

To jest sekretem życia chrześcijanina,

klamka w środku.

Panie Jezus żyje we mnie.

To nie ty próbujesz żyć dla Chrystusa. Coś robisz dla Boga

Ale Chrystus żyje przez ciebie to on kocha przez ciebie, przebacza, Jezus przyprowadza zgubionych przez ciebie. Jezus nie chce abyś imitował go on chce abyś pozwolił mu żyć przez twoje życie.

To znaczy być chrześcijaninem.

Chrystus w tobie -

Wstyd tym którzy myślą że są chrześcijanmi będę zdyskfalifikowni ponieważ nie wiedzą że chrześcijaństwo zaproszenie Chrystusa do serca. Nie chodzenie do kościoła ale żywa relacja z Bogiem.

Modlitwa:

Może gdzieś jest mała komórka lub pokój w mieszkaniu mojego życia gdzie Chrystus nie ma dostępu.

Panie oto klucze całego mego mieszkania proszę cię wejdź!

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓw, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZ NAS OPUBLIKOWANE

Skrypty są raczej pomocą w samodzielnym opracowaniu rozważań biblijnych niż gotowe materialy do szerszej publikacji.

MATERIAŁY DO STUDIOWANIA BOŻEGO SŁOWA

Co takiego cudownego we krwi Chrystusa?   

 

Efezjan 2:11-13

Do czytania przed Hebr. 9:11- 28

Jezus nie przyszedł jako nauczyciel, gdyż nie założył uniwersytetu.

Jezus nie przyszedł po to aby uzdrawiać nie założył żadnego szpitala.

Jezus przyszedł aby umrzeć na krzyżu za nas i przelać swoją świętą krew za Ciebie i za mnie.

 

Nikt nie wejdzie do nieba jeśli krew Chrystusa nie została zastosowana do obmycia serca z grzechów.

 

 

Tekst Efezjan 2:11-13

Dwie rzeczy, które moc krwi Jezusa może uczynić w naszym życiu,

I - może odnowić naszą relację z Bogiem.

Spójrz co mówi Biblia "byliśmy dalecy od społeczności"  Jezus odnowił tę społeczność.

Grzech zabiera nas od społeczności z Bogiem.

Każdy Grzech. Nie tylko od Boga ale też od ludzi.

Mąż i żona. Grzech rozdziela miłość jednoczy.

Tacy byliście Paweł mówi. Chyba że nie jest pojednany z Bogiem przedstawia to twoje życie teraz.

I.  Dalecy

Byliście dalecy. Grzech oddalił nas. Adam i Ewa. społeczność Bóg chodził z ludźmi w doskonałej relacji przed ich upadkiem.

Jak się czujesz Adam? Jak ty Boże?

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli ich relacja została zachwiana. Społeczność została oddalona powstała separacja. To co się dzieje z tymi którzy żyją przed poznaniem Chrystusa.

Mam do Ciebie pytanie: Jak blisko jesteś z Bogiem dzisiaj?

Nie którzy z was są gorący dla Boga. I powiedzą mam z nim bliską relację. I On jest blisko mam z nim wspaniałą relację.

Ale są tacy dla których nie będzie to odpowiedzią. Bóg jest miliony kilometrów od mnie.

Nie musi być w ten sposób. Bóg pragnie mieć z tobą bliską więź. Możesz mieć z nim pojednanie przez moc krwi Jezusa

 

II -  obcy - odzieleni

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli Bóg postawił dwa cheruby aby strzegły ogrodu. Zostali oni wyobcowani i oddzieleni. Miecz aby nie mogli wejść.

Nie możecie wejść do Edenu. Tak samo jeśli nie jesteś chrześcijaninem jesteś wyobcowany.

Tu na ziemi nie jest łatwo być wyobcowanym. Jest wiele miejsc gdzie nie możesz wejść. Jednostka wojskowa.

Straszne jest to, że nie masz prawa wejść do Raju dla tego że nie masz relacji z Chrystusem.

 

To jak ci którzy przebywają za granicą są obcy. Nie mają takich samych praw jak ci którzy są obywatelami.

Przypomnij sobie jak się czułeś. Za nim nie staniesz się chrześ będziesz cały czas obcy w Królestwie Bożym.

Musisz stać się jego obywatelem.

 

III - bez nadziei

Każdy z nas wie co znaczy być bez nadziei. Rzeczy idą źle i nie będzie lepiej.

My ludzie nie możemy zrobić nic.

 

Czwarte - Bez Boga

Tak jak żyłeś. Przyczyną dla której byłeś daleki, obcy, bez nadziei żyłeś bez Boga.

 

Grzech oddziela nas od relacji z Bogiem ale krew Chrystusa nas łączy z Bogiem.

To co Bóg powie do tych cherubinów które strzegą drogi do Raju, hej chłopaki wpuście go krew Chrystusa mego Syna obmyła go z grzechu.

Nie musisz być daleko.

 

Hebr.10:19-20

Możesz przez krew Chrystusa wejść do miejsca najświetszego.

Jeden człowiek w ciągu roku na 6 godzin mógł wejść. (ARCYKAPŁAN)

Zasłona przewana z góry na dół. Byliśmy oddaleni, obcy bez nadziei.

Dzisiaj Bóg woła do Ciebie Kocham Cię, przyjdź do mnie, jesteś zaproszony aby korzystać z tego wszystkiego co mam dla Ciebie.

 

Wielu z nas czuje się nie kochanym. Najbardziej boli jeśli jest to ktoś z rodziny. Mąż, żona.

Rodzice którzy odrzucają cię

Elizabeth Beret i Robert Browni - wspaniały romans

Dwoje ludzi którzy pisali wiersze. Pewnego dnia Robert przeczytał wiersz Elizabeth. Muszą ją poznać tą która tak wspaniale pisze wiersze. Ojciec Elizabeth był człowiekiem który za wszelką cenę nie chciał aby córka wyszła za mąż. Nie pozwolił jej opuścić domu.

Robert zaczął do niej pisać. Ojciec nie zgadzał się na żadne spotkania. Aż w końcu Elizabeth uciekła z domu. Odkryła że przez te wszystkie lata była w więzieniu.

Zakochali się i pobrali XIX - był to jeden z najwspanialszych romantycznych opowieści XIX wieku. Czy wiesz że Ojciec po tym co się stało wyparł się jej.  Nie jesteś moją córką. Wyrzekam się Ciebie.

Elizabeth pisał każdego tygodnia  listy przepraszając ojca. Ojcze przyjmij mnie, wybacz mi.

Kocham swego męża ale ty jesteś moim ojcem którego kocham nieskończenie.

Każdego tygodnia przez 10 lat pisała listy z przeprosinami.

Po 10 latach kiedy umarł ojciec dostała paczkę a w niej wszystkie listy, które wysłał żaden z nich nie był otwarty.

 

Bóg wysyła list do Ciebie każdego dnia: Kocham Cię. Pozwól Bogu Cię kochać.

Krew Chrystusa odnawia naszą relację.

 

2. Krew ma również moc oczyścić nas z grzechu.

Biblia mówi że jesteśmy splamieni grzechem. Jak bród

Nasze uczynki - nie potrafią je zmyć. Izajasz

 

Ilustracja z Makbeta (Macdonalda)

Ambitna żona chce aby je mąż został królem Szkocji. Zabijają króla.

Królowa mówi: weź trochę wody aby zmyć krew.

Makbet: gdyby włożył moje ręce w wody oceanu nie umyłbym je ale cały zielony ocean zamieniłby się w czerwony kolor mojej winy. Nic nie jest wstanie jej zmazać.

 

I Jana 1:17

Jak krew może oczyścić mnie z grzechu.

Krew nie tylko daje życie, krew oczyszcza.

Tysiące litrów przepompowywanych przez serce aby dać życie.

ale również około 18 litrów krwi aortą do nerek aby oczyścić z toksyn i nieczystości.

Tak samo duchowo krew oczyszcza nas z grzechu.

 

3. Krew oczyszcza nas z przekleństwa grzechu - całkowicie.

2. Proces który pozbawia mocy grzech mocy nad nami.

Zbawienie jak kąpiel dla ciała.

Wina grzechu - oczyszczenie we krwi na zawsze

Jezus oczyszcza cię - kiedy jesteś zbawiony

 

Jana 13 - brudne stopy

Jezus oczyszcza stopy. Każdego stopy myje. Nie tylko lekcja pokory ale lekcja o zbawieniu.

Wyskok Piotra.

NIe tylko brud ale grzech.

Jedna kąpiel ale częste mycie nóg bo śmierdzą.

Wchodzisz w świat brudzisz nogi. Chrystus jest gotów myć twoje nogi.

Nie którzy z nas nie potrzebują kąpieli ale potrzebują umycia nóg.

Nie możesz ignorować brudnych nóg zbyt długo bo będą śmierdzieć.

 

Byliśmy daleko teraz jesteśmy blisko czy jesteś blisko?

 

Ilustracja

Młody człowiek 17 lat po wypadku. Z bogatej rodziny rolex na ręku.

Rodzice dwa lata w separacji. Nie mogli się pogodzić. Nie odzywali się przez cały czas.

Lekarze nie mogli pomóc. Ten młody człowiek ostatnią rzeczą jaką zrobił to wziął ręce rodziców i złączył razem. Mąż i żona zostali połączeni. Po wyjściu z pokoju postanowili razem dalek prowadzić życie. Ale za jaką cenę. 

 

Tak samo Jezus kiedy umarł wziął twoją rękę i Ojca i złączył ją razem.

Kiedy zrozumiesz jak bardzo Jezus kochał Ciebie aby to zrobić nie będziesz wstanie przejść obok obojętnie obok tejże miłości.

 

 

 

 

 

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW