Help us transform our church building's cafe into a vibrant local gathering spot!
Currently open for only 6 hours a week, our cafe primarily serves the parents of our language school students and fellowship after Sunday Service. With your support, we aim to renovate the cafe, making it a welcoming space for all, and expanding its operating hours to better serve our community. By doing so, it will create job opportunities for our Ukrainian friends. We have already begun to raise money for these exciting renovations but we are asking you to join us in this endeavor and be a part of making a new and exciting place for people to hang out! If you would like to donate, there is an bank account number.
Below projects of our future coffee
Reach out if you have any questions: zbigniew.wierzchowski@gmail.com
PL 43 1090 2112 0000 0001 1841 2606 - USD
Pomóż nam przekształcić kawiarnię w budynku naszego kościoła w tętniące życiem miejsce spotkań!
Obecnie otwarta tylko przez 6 godzin tygodniowo, nasza kawiarnia służy przede wszystkim rodzicom uczniów naszej szkoły językowej oraz spotkań po naszym niedzielnym nabożeństwie.
Z Twoim wsparciem możemy odnowić kawiarnię, uczynić ją przyjazną przestrzenią dla wszystkich i wydłużyć godziny jej otwarcia, aby lepiej służyć naszej społeczności. W ten sposób stworzy miejsca pracy także dla naszych ukraińskich przyjaciół. Zaczęliśmy już zbierać pieniądze na te ekscytujące renowacje, ale prosimy Cię, abyś przyłączył się do nas w tym przedsięwzięciu i był częścią tworzenia nowego, miejsca!
Jeśli chcesz przekazać darowiznę, poniżej znajduje się numer naszego konta. Poniżej projekt naszej przyszłej kawiarni.
Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie
BZ WBK 70 1090 2112 0000 0001 0989 5132 (z dopiskiem KAWIARNIA)
W razie pytań napisz na adres: zbigniew.wierzchowski@gmail.com
 

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     

                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW