Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.     
                                                              Filipian 1:21

w Głogowie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN

BAPTYSTÓW